CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cam kết bảo mật thông tin

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của Website buildingcenter.vn, các dự án bất động sản trên website đều được chúng tôi thu thập và cung cấp thông tin về các dự án, BĐS nhằm mục đích hỗ trợ thông tin cho khách hàng tham khảo, lựa chọn nhất sản phẩm phù hợp cho mình.

Phạm vi thu thập dữ liệu của buildingcenter

Ban quản trị buildingcenter có thể thu thập thông tin về việc các thành viên truy cập vào website buildingcenter và các đối tác của trung tâm xây dựng website, bao gồm các liên kết và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website buildingcenter.vn. Ngoài ra, Ban quản trị buildingcenter sẽ thu thập thông tin từ trình duyệt web mà Thành viên đã sử dụng khi truy cập vào building center bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian, … Buildingcenter có thể sử dụng Cookies hoặc các tính năng khác để thu thập hoặc chia sẻ thông tin giúp buildingcenter cải thiện Trang web và các dịch vụ mà buildingcenter cung cấp, hoặc cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn và để theo dõi việc bạn sử dụng Trang web.

Bên thứ ba thu thập thông tin

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. Google Analytics sử dụng Cookie, các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn. Google sẽ sử dụng thông tin này biên soạn báo cáo về hoạt động trang web đối với việc vận hành trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba được pháp luật yêu cầu hoặc cho các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Google. 

Các điều khoản và điều kiện

Thông tin trên trang buildingcenter này không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể. Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhưng không hoàn toàn đảm bảo là chính xác. Dữ liệu cũng liên tục thay đổi, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên vào từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc định giá sai dẫn đến khiếu nại khi xem thông tin tại buildingcenter. Buildingcenter không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh.